Voor jongeren

Wat is een jongerencoach? 

In deze tijd zijn we ons meer en meer bewust dat de jongeren in onze maatschappij, een duwtje in de rug nodig hebben.  Er verandert zo veel en het is voor jongeren vaak moeilijk om hun eigen weg te kiezen en uit te stippelen, doelen te stellen voor zichzelf.  In een maatschappij waarin jongeren via social media voortdurend beïnvloed worden.  Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat word hen een beeld voorgehouden waaraan ze allemaal ‘moeten’ voldoen.  Er perfect uitzien, mooie kleding, veel vrienden, zo hoort het. Hun leven draait vaak om een instagram waardige picture creëren.  De schijn ophouden van perfectie, en geen ruimte hebben voor wie ze zijn.  Geen wonder dat er zoveel faalangst en depressie heerst.  Maar wat doen we eraan? Waar kunnen jongeren terecht met deze gevoelens? Hier kan begeleiding door een jongerencoach aangewezen zijn. 

Wat doet een jongerencoach hieraan? 

Luisteren en begrijpen …. Een jongerencoach luistert eerst en vooral naar wat er zich afspeelt in hun leven.  Zonder een oordeel te vellen. We kennen hun leefwereld en begrijpen hun gedachten, hun vragen… hun uitdagingen in het evolueren van kind zijn naar volwassenheid.  

Waarom zou mijn tiener met een jongerencoach wel praten? 

 Tegen ons zegt hij niks , hoor ik vaak.  Ze weten dat ze met hun problemen naar ons kunnen komen, waarom doen ze dat dan niet? Wel, het zit zo: Jongeren zijn op zoek naar hun eigen identiteit, ze komen opnieuw los van de ouders.  Dit is een must, en niet zelden gaat dit gepaard met enige strijd. In deze momenten is het moeilijk om naar hun ouders te gaan, wanneer ze hun niet goed in hun vel voelen, angst voor afkeuring of opmerkingen van de ouders.  Ze willen ‘sterk’ zijn, en tonen dat ze het wel kunnen, ze zijn immers al ‘groot’.  Hun diepste gevoelens, angsten, moeilijke vragen zullen ze daarom niet bij jou als ouder kwijt kunnen. 
En wat met de jongerencoach op school?  

Op school is er toch ook leerlingbegeleiding? Waarom gaat mijn tiener daar dan niet praten?  Wel, het zit zo:  Op school worden jongeren beoordeeld Beoordeeld op hun kunnen, hun leren, hun gedrag.  Ze hebben ook een imago hoog te houden.  Sommige jongeren worden gepest, en een bezoekje aan de jongerencoach of leerkracht op school, kan pesterijen verergeren.  Bovendien zijn de jongeren ongerust dat dit op 1 of andere manier toch verder verteld wordt aan de ouders of aan de leraars.   

Hoe werkt de jongerencoach? 

Wanneer ouders of leraars merken dat er iets niet goed gaat met de jongere, kunnen ze mij contacteren.  Of wanneer er thuis voortdurend ruzie is en je weet niet meer hoe het verder moet.  Misschien zijn er problemen op school, en maken jullie zich daar zorgen over? Met deze en alle andere vragen kunnen jullie bij me terecht.  Maar ook de jongere zelf kan me contacteren, wanneer ze hulp nodig hebben.  Na een eerste kennismakingsgesprek, wordt er een traject voorgesteld.  Dit is steeds persoonlijk en kortdurend.  In een tiental sessies brengen we alle uitdagingen in kaart.   Ik raad ook aan om naast het traject van de jongeren, ook een gesprek met het hele gezin te hebben en indien nodig ook op school.   

Wat gebeurd er bij de jongerencoach? 

Eerst en vooral wordt er gepraat en geluisterd.  De jongerencoach gaat samen op zoek naar hun identiteit en waar de  jongeren mee worstelen.  Maar we kijken ook naar hun talenten en hun krachten.  Deze zetten we in de verf! We leren doelen stellen en hoe we deze kunnen bereiken. Hiervoor gebruiken we verschillende technieken. We brengen in kaart wat de jongere nodig heeft en hoe ze een plaats kunnen geven aan hun gevoelens en gedachten. We maken hen weerbaar en krikken hun zelfvertrouwen op.  Dit zal vooral individueel gebeuren, maar er is ook de mogelijkheid tot het volgen van groepstrainingen.  Waar ze leren voor zichzelf opkomen, of hoe ze kunnen communiceren of hoe ze opmerkzaam kunnen zijn voor zichzelf en voor de ander.  Ontdekken dat ze niet de enige zijn met zulke gedachten. 

Wat na het traject bij de jongerencoach? 

Als het voorgestelde traject ten einde loopt volgt er een evaluatie, hebben we samen bereikt wat we vooropgesteld hadden?  We houden een ritueel afsluit moment.  We brengen op creatieve wijze hun vooruitgang in beeld.  Dit kan dan mee genomen worden naar huis en staat daar symbool voor de weg die ze hebben afgelegd.  In een moeilijk moment kan dit een houvast zijn voor zichzelf.  We volgen de jongere ook op , regelmatig sturen we een berichtje om te polsen hoe het loopt.  En we blijven klaarstaan voor als het even wat moeilijker gaat. 

Waar werkt de jongerencoach?   

Ik werk ambulant.  Dit wil zeggen dat ik naar de jongere toe kom.  Hierdoor worden de ouders niet extra belast met heen en weer rijden.  Voorlopig gaan de gesprekken nog door bij de jongere thuis of op een neutrale locatie in de buurt.